סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2537

1
5
4
864
5
4
812
35
4
6
6
3
21
634
2
7
493
9
7
2