סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2539

2
18
59
6
17
8
2
4
5
75
64
28
3
7
1
6
95
4
31
25
6