סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2541

51
8
9
495
12
4
2
6
61
5
6
82
5
4
6
16
283
4
6
73