סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2546

1
9
8
98
36
946
6
849
8
4
2
564
8
768
65
28
3
1
6