סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2547

7
2
6
3
74
2
18
9
3
2
1
4
7
5
9
6
2
3
5
18
2
17
5
5
2
4