סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2551

5
26
28
47
1
2
3
2
1
27
81
69
1
5
9
4
3
15
64
63
7