סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2558

1
38
59
7
2
51
34
12
7
349
4
76
83
26
1
8
92
18
6