סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2560

8
5
76
5
6
34
8
5
5
81
31
9
75
73
2
1
9
57
5
4
53
2
8