סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2563

9
1
7
82
9
3
37
48
4
5
7
96
4
6
8
45
61
7
2
59
1
9
2