סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2564

9
58
91
7
5
148
1
6
398
279
1
6
975
3
1
98
23
3