סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2565

5
3
7
2
7
16
8
4
2
2
9
46
15
28
2
6
7
5
3
65
3
2
1
8
4