סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2566

26
4
75
17
4
7
5
8
62
9
9
6
1
42
5
4
3
4
58
73
2
54