סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2571

3
1
64
7
4
951
41
3
1
7
86
9
2
5
49
319
4
5
84
7
1