סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2572

6
8
21
14
5
61
8
6
83
94
38
56
2
7
62
5
49
86
1
2