סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2573

1
7
68
4
64
2
72
5
8
513
629
4
3
17
8
23
3
84
9
6