סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2575

43
6
12
41
7
2
28
94
94
1
53
87
49
4
2
51
71
8
34