סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2577

2
6
3
5
8
96
37
25
9
3
49
62
1
8
95
87
45
4
1
5
5
8