סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2587

8
4
29
4
3
3
2
19
26
5
9
4
8
5
1
2
64
89
1
3
4
9
52
7
9