סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2588

5
4
6
3
237
1
8
4
296
72
86
785
9
7
1
438
6
5
7
2