סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3000

6
5
8
3
1
9
7
4
7
3
2
9
6
8
1
2
8
4
7
5
3
2