סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3001

7
4
1
9
3
6
2
5
9
6
7
1
8
4
3
8
3
2
4
7
5
2