סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3003

1
5
2
4
7
8
9
6
3
2
9
6
1
7
5
4
8
7
6
3
5
9
2
4