סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3004

9
1
7
8
5
6
3
2
4
5
6
1
3
9
8
7
2
8
3
4
6
5
1
4