סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3006

3
8
4
9
2
6
7
5
9
7
1
6
8
4
3
2
6
5
8
1
2
9