סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3011

8
4
2
9
5
6
3
7
1
3
2
4
6
78
9
5
1
5
7
9
2
3
5
4
7