סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3012

5
3
6
9
2
8
4
1
7
8
2
54
1
3
9
6
7
4
6
1
8
7
5
2
4