סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3020

2
8
4
7
3
9
6
5
3
6
1
4
7
2
8
9
1
5
8
1
4
3