סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3022

1
4
5
9
3
2
7
6
8
3
7
4
12
6
9
5
8
5
2
8
3
9
6
6
5