סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3023

7
6
8
5
2
3
4
1
9
5
1
4
7
8
2
6
3
4
7
9
1
3
5
8