סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3026

9
7
8
2
5
1
6
3
4
6
8
9
1
2
5
7
3
2
9
4
6
8
8
9