סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3030

4
3
1
8
7
9
6
2
8
6
5
1
4
3
7
9
3
2
4
5
1
8