סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3032

6
8
4
9
1
7
2
3
2
1
8
7
5
9
4
5
7
6
4
3
8
6