סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3033

2
1
5
9
8
7
3
6
4
8
3
1
6
75
2
9
4
9
4
1
3
5
2
7
6