סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3040

8
1
7
5
2
3
4
9
6
5
9
1
43
6
8
2
7
2
4
3
8
1
6
5
1