סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3042

4
6
2
5
3
9
7
1
5
7
4
2
8
6
3
8
9
1
8
2
4
1