סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3052

3
8
2
9
6
7
4
5
7
4
3
2
1
6
9
1
6
8
9
5
3
7