סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3054

3
1
6
9
7
2
5
8
4
5
9
2
3
1
7
6
8
2
1
4
1
5
3
9