סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3061

4
2
8
7
3
5
9
6
3
9
1
5
4
7
8
1
4
2
7
6
3
1