סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3063

7
9
8
5
6
2
4
1
6
5
9
7
3
8
6
2
3
4
8
1
5
9