סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3065

2
5
3
6
8
7
9
4
9
7
1
3
2
8
5
1
8
4
5
3
6
9