סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3068

8
1
7
2
9
6
4
5
3
6
8
7
1
9
2
4
2
5
6
3
9
5