סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3069

8
4
2
3
7
9
6
5
9
7
1
6
4
3
2
1
8
8
9
5
4
1