סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3071

2
9
3
7
1
6
5
8
5
6
4
9
7
2
1
7
4
8
3
4
8
2