סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3075

2
8
9
1
5
3
7
4
6
7
9
2
8
5
1
3
5
4
2
6
9
8