סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3079

5
9
6
8
2
1
3
7
1
2
9
3
4
5
8
4
3
6
5
7
2
9