סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3080

3
9
1
7
8
6
5
2
4
8
5
2
9
7
3
1
6
2
7
4
5
8
9
1