סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3087

3
8
2
4
9
7
6
1
5
7
2
6
9
4
3
6
2
5
3
8
1
4