סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3088

9
6
2
3
4
7
5
8
5
7
6
2
1
3
4
1
5
9
4
6
8
3