סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3090

8
3
6
4
2
7
9
5
1
6
9
3
5
2
8
4
7
5
2
1
9
6
3
1