סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3093

6
3
9
8
5
2
4
7
5
4
6
9
1
8
3
2
1
4
8
9
7
5